Värderingsintyg

Få ett värderingsintyg för din klocka

Värdera din klocka hos Rob. Engström och få ett värderingsintyg. Ett värderingsintyg för en klocka ger dig en skriftlig bekräftelse på vad din klocka är värd som säkerställer att du inte råkar ut för missförhållanden som leder till en försäkringstvist.

Vi rekommenderar att komma till oss för ett värderingsintyg till din klocka om du planerar att sälja den, eller om du precis inskaffat klockan och vill meddela detta till ditt försäkringsbolag. Genomgång och kontroll av din klocka utförs av Rob. Engströms egna auktoriserade urmakare för samtliga fabrikat i vårt utbud.

Fyll i alla uppgifter så återkopplar vi snarast:

  Märke

  Värdera din klocka hos Rob. engström

  För att kunna utföra en värdering av din klocka behöver du lämna in din klocka till vår butik i Stockholm på Drottninggatan 32. Vi utför inte värderingar över e-post eller telefon och tar inte emot klockar via post. När vi konfirmerat din exklusiva klockas värde utfärdar vi ett värderingsintyg för din klocka. Din klocka är helförsäkrad under hela värderingsprocessen fram till dess att du fått tillbaka klockan.

  Varför värdera sin klocka?

  Ger insikt i klockans aktuella värde på marknaden

  En värdering ger en uppdaterad bedömning av klockans värde baserat på den nuvarande marknaden. Detta är särskilt användbart i en snabbt föränderlig marknad där priser på lyxklockor kan fluktuera betydligt baserat på modetrender, sällsynthet och efterfrågan.

  Säkerställer att du inte råkar ut för missförhållanden i försäkringsärenden

  Med en korrekt värdering kan du säkerställa att din klocka är adekvat försäkrad. Detta innebär att du är skyddad mot finansiella förluster vid stöld eller skada, eftersom försäkringsbeloppet kommer att motsvara klockans faktiska värde.

  Underlättar processen att sälja din klocka

  Om du beslutar dig för att sälja din klocka kan en professionell värdering ge potentiella köpare förtroende för att prissättningen är rättvis och motiverad. Detta kan också hjälpa till att påskynda försäljningsprocessen eftersom det eliminerar osäkerheten kring klockans värde och autenticitet.

  Förbättrad dokumentation för arvssyften

  En professionell värdering ger inte bara en officiell dokumentation av värdet på din klocka, den fungerar också som ett viktigt juridiskt dokument i arvssituationer. Detta säkerställer en rättvis och transparent fördelning av värdefulla tillgångar mellan arvingar, och minimerar risken för tvister om klockans värde.

  Högre kunskap om klockans autenticitet

  En värdering ger viktig information om klockans äkthet, vilket är avgörande för samlare och investerare. Detta skyddar köpare från att oavsiktligt investera i förfalskningar och höjer värdet på äkta exemplar på sekundärmarknaden. En bekräftelse på äkthet kan också öka en klockas återförsäljningsvärde och är en viktig faktor vid försäkringsanspråk.

  Detta påverkar värdet av din klocka

  Originaldelar

  Finns originallådan för klocka kvar kan detta också öka dess värde. I generationer har schweizarna varit de mest framträdande klocktillverkarna gällande allt från klockmekanismen till de exteriöra detaljerna. De flesta framträdande exklusiva klockmärkena inkorporerar schweiziska element i sina olika klockor.

  Trender

  Trender kommer och går, vilket kan leda till att värdet på en klocka varierar kraftigt. Beroende på vad som för tillfället är populärt på marknaden, kan en klocka antingen öka i värde när den är eftertraktad eller minska när efterfrågan avtar.

  Modell

  Vissa klockmodeller är mer efterfrågade än andra, vilket påverkar deras pris. Tillgängligt utbud spelar också en stor roll; hur många exemplar av en specifik modell som tillverkats och fortfarande finns i omlopp kan göra att priset skiftar från år till år.

  Skick på klockan

  Skicket på klockan påverkar även det klockans värde. Exklusiva klockor kan även dem repas, gå sönder eller helt enkelt sluta fungera. Trasiga klockor kan fortfarande värderas och accepteras för försäljning med där värdet på en trasig klocka sjunker kraftigt om den inte lagas. 

  FAQ

  En värdering tar cirka 3-5 arbetsdagar.

  En värdering och utfärdande av ett värderingsintyg för din klocka kostar 2500 kr.

  Lämna in klockan du vill värdera fysiskt i vår butik i Stockholm på Drottninggatan 32. Vi utför inte värderingar över e-post eller telefon och tar inte emot klockar via post.

  När vi värderat klocka utfärdas ett värderingsintyg. Din klocka är helförsäkrad under hela värderingsprocessen fram till dess att du fått tillbaka klockan.