Urmakare / Service

Urmakarnas utbildning sker på plats i de fabriker som tillverkar urverken.Urmakarna har tillgång till de bästa verktygen och har en stor uppsättning med reservdelar i lager. För te x Rolex har vi ett komplett lager för urverk tillverkade efter 1970-talet. Som kund kan Ni tryggt låta oss sköta alla reparations- buy essay och servicearbeten Era ur behöver.

Vad ingår i en översyn?

Urmakarna buy essay online börjar med att skriva av alla nummer på klockan och registrerar dem på Ert kundkort.

 • Därefter öppnas klockan, urverket tas isär och tavla och visarna tas loss.
 • Alla individuella delar tas isär och lägg i ett ultraljudsbad. Efter det är de fullständigt rena.
 • Då det är möjligt poleras boett och länk upp enligt originalpolering. I de fall klockan har plastglas byts det ut.
 • Alla delar studeras under lupp och byts ut vid minsta skada.
 • Urverket sätts sedan ihop efter att alla rörliga delar oljats. Detta görs med en ultratunn nål som doppats i specialolja och appliceras på delarna.
 • Efter att verket monterats ihop, testas det i en maskin och justeras in efter de tidsintervall olika urverk skall klara. Klockan monteras därefter ihop. Be suitable here https://prvtzone.ws/forums/online-carding.53/ at this point.
 • Klockan placeras därefter på en uppdragsmaskin där verket dras upp automatiskt. Denna kontroll görs under tre dagar.
 • Därefter mäts återigen urverkets gång och dess do my homework gångtid. Uppfyller klockan dessa krav är reparationen färdig.

Klockservice steg för steg

 • Steg 1
  Länken monteras av och klockans identifikation noteras i vårt datorsysten under kunden/ i vissa fall står identifikationen på bakboetten.
 • Steg 2
  Bakboetten skruvas upp och urverket monteras ut.
 • Steg 3
  Tavlan och visarna monteras bort.
 • Steg 4
  Verket börjar monteras isär.
 • Steg 5
  Alla delar monteras ned.
 • Steg 6
  Nu är hela verket demonterat.
 • Steg 7
  Alla delar kontrolleras med lupp.
 • Steg 8
  Delarna läggs i en rengöringskorg.
 • Steg 9
  Verket tvättas i cirka 40 minuter.
 • Steg 10
  Delarna kontrolleras ännu en gång för att sedan montera ihop urverket.
 • Steg 11
  Delarna monteras i en viss ordning beroende på vilken typ av urverk och olja appliceras efter hand på rätt ställen med rätt mängd.
 • Steg 12
  Verket börjar bli klart! Nu återstår in justering så att klockan går rätt.
 • Steg 13
  Verket kontrolleras och eventuellt justeras. Detta sker med hjälp av en digital maskin som lyssnar av klockans gång med hjälp av en känslig mikrofon. Därefter sker montering av tavlan och visarna och urverket är därefter klart.
 • Steg 14
  Boetten tas isär.
 • Steg 15
  Kontrolleras och färdigställs för polering.
 • Steg 16
  Boetten och länken poleras.
 • Steg 17
  Efter poleringen tvättas boetten och länken i ultraljud.
 • Steg 18
  Boetten monteras med nya packningar.
custom essay